Вновь вступающий проходит собеседование с руководством корпуса после чего подаёт заяление (по установленной форме) и заполняет формуляр с краткими автобиографическими данными. По истечению шестимесячного срока стажирования, на круге, на общее голосование ставится вопрос о принятии в ряды ОСКК «Казачій Оплотъ».

Как вступить в ОСКК «Казачій Оплотъ»

Выдержка из Устава ОСКК «Казачій Оплотъ»

МЕТА І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПУСУ

2.1. Основною метою діяльності Корпусу – є задоволення законних спільних інтересів своїх членів у  відродженні та розвитку козацької справи на Звичаєвих засадах козацьких застав та дружин часів хрещення Русі; Запорозького козацтва, Чорноморського козацтва (канонічної Православної віри, доброї волі, самоврядування законності та гласності) та козацьких звичаїв пізнішого періоду;
   
2.2 Основними завданнями діяльності структур Корпусу є:
— провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої, та наукової діяльності.
— участь у громадсько-політичній діяльності;  
— виховання підростаючого покоління в дусі козацького лицарства – відданості своїй Батьківщини;
— сприяння відродження та розвитку козацьких життєвих принципів, форм
землеробства і господарювання, історичних, культурних та економічних традиції;
– здійснює фінансову діяльність яка складається:
— з майна та коштів, придбаних внаслідок господарської та іншої комерційної діяльності створених госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;
— надходженнями від проведення культурно-масових, спортивних та інших заходів, лекцій, виставок, видавничої діяльності;
— пожертвувань членів Корпусу, інших добровільних пожертвувань, заповітів та внесків приватних осіб, установ, підприємств, організацій.